Útravaló

 

TÁMOP-5.3.3.-10/1-2010-0002 – ÚTAVALÓ projekt

 

 

 

Az S.O.S. Krízis Alapítvány 2012. november 24-én megtartotta az Útravaló projekt zárórendezvényét. A projektben támogatást kapott ügyfeleken kívül meghívtuk mindazon szakmai szervezeteket és szakembereket, akik érintettek voltak a projekt végrehajtásában. A konferencia témája – a projekt közvetlen eredményei mellett – az ilyen, s ehhez hasonló programok szerepe és lehetőségei voltak a hajléktalan-ellátásban. Maróthy Márta, a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársa, az 5.3.3. programokat támogató 5.3.2. projekt vezetője összefoglalta az 5.3.3.3 projektek tapasztalatait, szót ejtett a fővárosi szinten is tetten érhető eredményekről, illetve azoknak az alternatíváknak a szerepéről, melyek az ilyen, s ehhez hasonló projektek által megjelentek a hajléktalan re-integráció módszertanában.

 

Az ÚTRAVALÓ program szakmai vezetője, Farkas Mónika a projekt gyakorlati tapasztalatairól beszélt, a mindennapi munkáról, hangsúlyozva az egyéni mentorálás szerepét és fontosságát a sikeres fejlesztési folyamatban.

Hellenbárt László projektvezető a program számszerűsíthető eredményeit mutatta be az érdeklődőknek. A megkeresett több, mint 100 ember közül 45 fő bevonása történt meg, ők azok, akik valamilyen támogatásban részesültek a projektben. Közülük 20 főt szakképzésbe vontak, s mindösszesen 1 fő nem végezte el sikeresen a képzést, míg 25 fő lakhatási támogatásban részesült, közülük is 1 fő az csupán, aki nem tudta sikerrel végigvinni a programot. A várakozáson felüli siker kulcsát a projektvezető a személyre szabott szolgáltatásrendszerben és az egyéni mentori támogatás fontosságában látja, illetve azon komplex támogatórendszer egységes, egymásra épülő szolgáltatásiban, melyet az Útravaló program képes volt megjeleníteni.

Minden támogatott emléklapot kapott a konferencia során, mely tanúsítja, hogy ők ebben a programban nyertek támogatást. A szakmai beszélgetést bőséges vendéglátás követte, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is a meghívottak és az előadók között.

 

2011. március 01-én indul az S.O.S. Krízis Alapítvány TÁMOP-5.3.3.-10/1-2010-002 azonosítószámú "Útravaló" projektje, mely az Európai Únió finanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, az ESZA Nonprofit Kft közreműködésével valósul meg.

A "Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása" című pályázatot 2010. évben jelentette meg az ESZA Nonprofit Kft. Szervezetünk pályázatában az előttünk álló 23 hónapban mintegy 30 hajléktalan, vagy családok átmeneti otthonában élő személy munkaerőpiaci re-integrációjára tett vállalást. A programba bevont személyek részére képzést biztosítunk, 8 különböző támogató csoporttal erősítjük a nyílt munkaerőpiacra történő visszajutásuk esélyeit, melyben többek között addiktológiai tanácsadás, családterápia, álláskereső klub, jövőképformáló csoport is lesz.

A munka során a bevontakat mentorok támogatják a megvalósítás során, személyre szabott tanácsadással segítve őket.

 

A projekt célja több szinten megfogható:

1. a munkaerőpiac valós igényeinek megfelelő, piacképes szakképesítéshez juttatni az álláskeresőket

2. támogató csoportokkal képessé tenni ügyfeleinket a munkaerőpiaci re-integrációra

3. támogatott, önálló lakhatás biztosításával megerősíteni az önálló, stabil életvitel kialakulását.

Az Európai Únió által folyósított támogatás 55.615.000 Ft

A projekt kezdete: 2011. március 01 
A projekt befejezése: 2013. 01.31


Célcsoport:
. a projektbe történő bevonását megelőző 12 hónapban hajléktalanok átmeneti szállásán vagy éjjeli menedékhelyén folyamatosan, megszakítás nélkül töltött éjszakái száma a 30 napot eléri (igazolása intézményvezetői nyilatkozattal vagy intézményi nyilvántartással), vagy
. a projektbe történő bevonásakor legalább 30 napja folyamatosan, megszakítás nélkül a Menhely Alapítvány által működtetett ún. bónos program keretében munkásszálláson lakik (igazolása intézményi nyilvántartással), vagy
. hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményében él (igazolása intézményi nyilvántartással), vagy
. a projektbe történő bevonását megelőzően utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen él és valamelyik hajléktalan ellátóval vagy családsegítő családsegítő szolgáltatást nyújtó intézmény legalább 30 napja - dokumentált módon - kapcsolatot tart, vagy
. a projektbe történő bevonásakor legalább 30 napja folyamatosan családok átmeneti otthonában és/vagy anyaotthonban lakik, és a fentiekben felsorolt valamennyi csoportba tartozó személy esetében
. 18 életévét a projekt szakmai zárásáig betölti és az öregségi nyugdíjkorhatárt nem érte el.


Bővebb információ:

Hellenbárt László
projektmenedzser
vezetohelyettes@soskrizis.hu


Cikk a projektről az ÖNkorNET oldalán

2011. szeptember 01.

Fél év telt el a projekt megkezdése óta, s kezdenek körvonalazódni az első eredmények. Mentoraink több, mint 40 fővel vették fel a kapcsolatot, a főváros több, különböző intézményében élő ügyfeleket felkeresve. Az átmeneti otthonainkban élők mellett rehabilitációs szállóról, és hajléktalanellátó intézményből is vannak ügyfeleink. A programba bevonható 30 főből 16 fő számára készült már egyéni fejlesztési terv, többségük szakképzésbe készül, de elkezdődött a lakhatási támogatásban részesített ügyfelek támogatása is. A projektteam három hetente tart megbeszéléseket, melyeken a mentorok javaslatai alapján születnek döntések a további bevonásokról

 


 

 Történetek